Όροι Χρήσης

Εισαγωγή

Η ιστοσελίδα printmaster.gr παρέχει τις υπηρεσίες της στους επισκέπτες/πελάτες της με την αποδοχή από πλευράς τους των ακόλουθων Όρων Χρήσης. Παρακαλούμε διαβάστε τους προσεκτικά.

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες

Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα printmaster.gr ή αποστέλλετε ηλεκτρονικά μηνύματα (emails), επικοινωνείτε με την εταιρεία ΧΑΡΑΤΖΗ ΣΟΦΙΑ – ΠΛΑΚΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ο.Ε.με ηλεκτρονικό τρόπο. Ως εκ τούτου αποδέχεστε το δικαίωμα της ως άνω ομόρρυθμης εταιρείας, κατ’ αντιστοιχία, να έρχεται σε επικοινωνία μαζί σας. Συμφωνείτε εκ των προτέρων ότι οι ηλεκτρονικές αυτές επικοινωνίες και οι πληροφορίες που διακινούνται μέσω αυτών, ικανοποιούν τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και κανόνες σχετικά με την ανταλλαγή τέτοιων επικοινωνιών σε γραπτή μορφή.

Πνευματικά Δικαιώματα

Το σύνολο του περιεχομένου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα eshop.team, όπως ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά, κείμενα, γραφικά, εμπορικά σήματα, εικόνες (ανεξαρτήτως χαρακτηριστικών), ψηφιακά αρχεία και λογισμικό, είναι αποκλειστικής ιδιοκτησίας της εταιρείας ΧΑΡΑΤΖΗ ΣΟΦΙΑ – ΠΛΑΚΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ο.Ε.ή των παρόχων περιεχομένου που συνεργάζονται με την ιστοσελίδα, και προστατεύεται από τους Ελληνικούς και Διεθνείς νόμους περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε έμμεση χρήση της ιστοσελίδας και των περιεχομένων σε αυτή, προς όφελος άλλης επιχείρησης, εμπορικής ή μη, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεσή μας.

Άδεια Χρήσης και Πρόσβαση στην Ιστοσελίδα

Η ΧΑΡΑΤΖΗ ΣΟΦΙΑ – ΠΛΑΚΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ο.Ε.παρέχει περιορισμένη άδεια πρόσβασης και χρήσης της ιστοσελίδας printmaster.gr, για επικοινωνία με την εταιρεία. Οι επισκέπτες του printmaster.gr διατηρούν περιορισμένο, ανακλήσιμο, και μη αποκλειστικό δικαίωμα να δημιουργήσουν έναν υπερσύνδεσμο (hyperlink) για την αρχική σελίδα printmaster.gr σε δικτυακό χώρο ιδιοκτησίας τους, εφ’ όσον αυτός ο υπερσύνδεσμος δεν περιγράφει την ΧΑΡΑΤΖΗ ΣΟΦΙΑ – ΠΛΑΚΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ο.Ε., ή τις υπηρεσίες της με ένα ψεύτικο, παραπλανητικό, μειωτικό ή ειδάλλως δυσάρεστο τρόπο. Οποιαδήποτε αναρμόδια χρήση διακόπτει την άδεια χρήσης ή πρόσβασης που χορηγείται από την printmaster.gr

Περιορισμός της ευθύνης από τη χρήση της Ιστοσελίδας

Η ΧΑΡΑΤΖΗ ΣΟΦΙΑ – ΠΛΑΚΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ο.Ε.δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα eshop.team, οι servers ή τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα οποία αποστέλλονται δεν περιέχουν ιούς ή άλλα βλαπτικά στοιχεία. Η ΧΑΡΑΤΖΗ ΣΟΦΙΑ – ΠΛΑΚΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ο.Ε.δεν φέρει καμία ευθύνη για καταστροφές οποιασδήποτε μορφής που μπορούν να πραγματοποιηθούν από την χρήση της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιορισμένων, σε άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, συμπτωματικές και επακόλουθες.

Δικαίωμα Αλλαγών

Η ΧΑΡΑΤΖΗ ΣΟΦΙΑ – ΠΛΑΚΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ο.Ε.διατηρεί το δικαίωμα να κάνει οποιεσδήποτε αλλαγές στην εμπορική της πολιτική και τους Όρους Χρήσης οποιαδήποτε στιγμή κρίνει απαραίτητο για την ιστοσελίδα printmaster.gr

Εφαρμοστέος Νόμος – Διαφωνίες

Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας printmaster.gr συμφωνούν αυτομάτως ότι οι συγκεκριμένοι Όροι Χρήσης υπόκεινται στους Νόμους του Ελληνικού Κράτους. Οποιαδήποτε διαφωνία που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με την χρήση της ιστοσελίδας printmaster.gr ή με τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτής, θα γίνεται κατ’ αρχάς προσπάθεια εξωδικαστικής επίλυσης. Σε περίπτωση μη επίτευξης τέτοιου είδους επίλυσης, οι διαφωνίες και σχετικά θέματα, επιλύονται στα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.